لینک های دسترسی

Breaking News

وسايل نشراتي:  طالبان افغاني را که با ژورناليست ايتاليائي اختطاف کرده بود، کشته است.


گزارش هاي وسايل نشراتي حاکيست که طالبان ادعا نموده يکي از دو افغاني را کشته که با ژورناليست ايتاليائي در هفتۀ گذشته اختطاف کرده بود.

طبق گزارش آژانس هاي خبرگزاري ايتاليائي و افغاني اشخاصي که گفتند نمايندگان طالبان هستند امروز اظهار داشتند تندروان رانندۀ افغان آن ژورناليست را کشته اند. آنها گفتند راننده اعتراف کرده بود که جاسوس است.

گزارش ها همچنان حاکيست که طالبان موافقه کرده به حکومت ايتاليه سه روز ديگر وقت بدهد تادر مورد آزادي ژورناليست مذاکره نمايد.

اين ادعا هنوز تائيد نگرديده است.

بروز پنجشنبه يک آژانس خبرگزاري افغاني گفت نوار آوازي را دريافت کرده که معتقد است مربوط دنيل مستروجياکومو باشد.

دران نوار، آوازي که گفته شده مستروجياکومو است هشدار ميدهد که اگر تقاضاهاي اختطاف کنندگان برآورده نشود، آن ها تا دو روز ديگر با اعدام مواجه خواهند شد.

اختطاف کنندگان همچنان ميگويند گروگانان را در بدل زندانيان طالب رها خواهند کرد.

XS
SM
MD
LG