لینک های دسترسی

مشرف کرزي را متهم ميکند که در جنگ عليۀ دهشت افگني هيچ کاري نميکند.


پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان ميگويد حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان در قسمت جنگ عليۀ دهشت افگني هيچ کاري نميکند و جنگ را عليۀ طالبان ميبازد.

جنرال مشرف اين تبصره را طي مصاحبه اي با روزنامۀ هسپانوي الپيز بعمل آورد.

او در هفتۀ جاري در هسپانيه است و با مامورين عاليرتبۀ آن کشور مذاکره ميکند. مشرف آقاي کرزي را يک منتقد شديد پاکستان خوانده گفت که رئيس جمهور افغانستان نتوانسته است حملات دهشت افگنان را متوقف سازد.

او از مساعي پاکستان دفاع کرده خاطر نشان ساخت که ۸۰ هزار عسکر را در سرحد پاکستان و افغانستان مستقر ساخته تا مانع نفوذ تندروان گردند.

جنرال مشرف، درين مصاحبه همچنان اتهامات حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان را تکذيب کرد که اسامه بن لادن رهبر القاعده و ملا عمر، رهبر طالبان در پاکستان پنهان شده اند.

او گفت اين دو نفر شايد در افغانستان باشند. آقاي کرزي که اتهام وارد ميکند پاکستان در قسمت متوقف ساختن نفوذ تندروان مستقر در مناطق دوردست قبايلي پاکستان اقدامات کافي نميکند، تا بحال در زمينه تبصره نکرده است.

XS
SM
MD
LG