لینک های دسترسی

افغان ها عليۀ اخراج پناهندگان افغان از ايران احتجاج کردند


امروز افغان ها در کابل عليۀ اخراج ده ها هزار پناهندۀ افغان از ايران احتجاج کردند.

مظاهره چيان عليۀ ايران و محمود احمدي نژاد، رئيس جمهور آن کشور شعار ميدادند. آنها همچنان از حکومت افغانستان بخاطر متوقف نساختن اين اخراج انتقاد کردند.

ايران حد اقل ۲۵ هزار پناهندۀ افغان را طي روزهاي اخير به افغانستان اعزام کرده و ميگويد در نظر دارد تا ۵۰۰ هزار نفر را برگرداند.

مقامات افغاني ميگويند از ايران تقاضا کرده اند تا تعداد زياد پناهندگان را بيکبارگي نفرستد زيرا افغانستان منابع کافي جهت برخورد به آن را ندارد.

XS
SM
MD
LG