لینک های دسترسی

Breaking News

افغانستان: جنگ سرحدي بر روابط با پاکستان تاثير منفي ميکند


يک سخنگوي حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان ميگويد جنگ اخير در امتداد سرحد با پاکستان روابط بين دو کشور را کشيده تر خواهد ساخت.

جنگ بروز يکشنبه در شرق افغانستان رخ داده ۱۳ نفر را بشمول کودکان افغان بقتل رسانيد. خشونت بروز دوشنبه نيز ادامه يافته باعث قتل يک عسکر امريکائي و يک عسکر پاکستاني در قبال ملاقات جهت کاهش تشنج، گرديد.

افغانستان ميگويد يک صاحب منصب پاکستاني در جريان ملاقات روز دوشنبه بر آن گروه گلوله باري کرد.

پاکستان ميگويد مرد مسلح يک تندرو ناشناس بود. امروز کريم رحيمي، نطاق رياست جمهوري افغانستان گفت جنگ سرحدي يک موضوع جديست.

او علاوه کرد که خشونت اثرات ناگواري بر روابط بين دو کشور خواهد داشت. وزارت خارجۀ افغانستان نامۀ احتجاجيه اي بملل متحد فرستاده است.

افغانستان و پاکستان هم ديگر را به آغاز نمودن جنگ متهم کرده اند. مقامات افغاني ميگويند عساکر پاکستاني بخاک افغانستان داخل شده و جنگ را آغاز کردند.

ولي پاکستان ميگويد عساکر افغاني با گلوله باري بر موضع سرحدي جنگ را آغاز نمودند.

XS
SM
MD
LG