لینک های دسترسی

Breaking News

اعضاي پارلمان افغانستان بتقاضاي شان جهت برکناري وزير خارجه ادامه ميدهند


پارلمان افغانستان بتقاضاي خود جهت برکناري وزير خارجه بخاطر اختلافات روي اخراج هزاران پناهندۀ افغان از ايران، ادامه ميدهد.

ولسي جرگه بروز شنبه از رنگين دادفر سپنتا، وزير خارجه سلب اعتماد نمود. حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان اين سلب اعتماد را نپذيرفته و قضيه را بمحکمۀ عالي ارجاع کرد.

آقاي کرزي ميخواهد محکمه توضيح کند که آيا يک وزير را ميتوان بنا بدلايل خارج حيطۀ مسؤليتش برکنار کرد يانه.

اعضاي ولسي جرگاه محمد اکبر اکبر، وزير امور بازگشت مهاجرين را قبلاً برکنار کرده اند. آنها ميگويند او و وزير خارجه هردو در قسمت ده ها هزار افغاني که از ايران اخراج شده اند، اقدامات کافي نکرده اند.

مقامات ايراني ميگويند يک مليون افغاني که در ايران بطور غير قانوني زندگي ميکنند بايد تا ماۀ مارچ سال آينده ايران را ترک کنند.

XS
SM
MD
LG