لینک های دسترسی

Breaking News

عساکر پاکستاني و افغاني در منطقۀ سرحد به نبادلات آتش پرداختند


عساکر پاکستاني و افغاني، صرف چند روز بعد ازانکه خشونت هاي مشابه باعث قتل ۱۵ نفر شد، در امتداد سرحد مشترک شان به تبادلات آتش پرداختند.

اين تازه ترين تبادلات آتش در منطقۀ سرحدي مورد منازعه در کرم ايجسني پاکستان و ولايت پکتياي افغانستان رخ داد.

مقامات افغاني ميگويند در تبادلۀ آتش هاوان و اسلحۀ خفيفه بين دو جانب دو تن از منسوبين امنيتي افغانستان مجروح شده اند.

بعدتر، حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان بخبرنگاران گفت عساکر آن کشور باوجود تجاوز پاکستان از خويشتن داري کار گرفته اند.

بروز يکشنبه در جنگ بين محافظين سرحدي افغانستان و پاکستان ۱۳ افغان کشته شد.

روز بعد، يک عسکر امريکائي و يک عسکر پاکستاني بعد از اشتراک در جلسه اي جهت کاهش تشنج در داخل پاکستان، کشته شدند.

XS
SM
MD
LG