لینک های دسترسی

اسلاميست هاي پاکستان دو تن از افراد پوليس را رها کرده است


طلاب طرفدار طالبان پاکستان از جمله چهار فرد پوليس که بروز جمعه از خارج مسجد در پايتخت گروگان گرفته بودند ، رها کردند.

اما عبدالراشد غازي يکي از ملاهاي بينادگرا مسجد لال مسجد يا مسجد سرخ هوشدار داده است که اگر مقامات براي رهايي دو مامور ديگر پوليس از قوه کار بگيرد ، جهاد را براه مياندازد.

دراطراف مسجد، طلابي را که چوب بدست دارند مستقر کرده اند اين ملا ميگويد که دوتن از افراد پوليس بعد از ان رها گرديدند که مقامات حد اقل يازده تن از طلاب مدارس را که قبلا توقيف شده بودند رها کردند.

وي گفت دو پوليس باقي مانده در صورتي آزاد خواهند شد که طلاب ديگر رها شوند افراد غير مسلح پوليس بروز جمعن وقتي در بيرون مسجد در مرکز اسلام آباد مشغول گزمه بودند اختطاف شدند.

XS
SM
MD
LG