لینک های دسترسی

Breaking News

کرزي از جامعۀ بين الملي تقاضا کرد تا افغانستان را رها نکند


حامد کزري رئيس جمهور افغانستان از جامعۀ بين المللي تقاضا کرد تا در افغانستان متعهد باقي بماند.

کرزي اين بيانات را امروز سه شنبه در جريان يک سفر غير مترقبۀ ستيڤن هارپر صدْراعظم کانادا بکابل، بعمل آورد.

رئيس جمهور کرزي گفت جامعۀ بين المللي بايد در راستاي جنگ با تندروان و تعميل ثبات در افغانستان متعهد باقي بماند.

رهبر افغانستان هشدارداد، عدم تعهد بين المللي به معني ظهور مجدد دهشت افگني نه تنها در افغانستان بلکه در سرتاسر جهان خواهد بود.

صدراعظم کانادا به خبرنگاران گفت ، افغانستان با اهميت ترين ماموريت سياست خارجي کانادا ميباشد.

ناتو در نگهداشتن حضورش در افغانستان در تلاش است در حاليکه تعدادي از کشور هاي عضو آن پيمان بشمول کانادا با فشار سياسي داخلي جهت خارج ساختن عساکرشان از افغانستان مواجه ميباشد.

از سال ۲۰۰۲ بدين سو ۵۴عسکر کانادايي و يک دپلومات آن در افغانستان کشته شده اند.

در يک خبر ديگر رئيس جمهور بش روز دوشنبه هنگام انجام مذاکرات با منشي عمومي پيمان ناتو ،از تمام کشور هاي جهان خواست تا خطر جنگ در افغانستان را متقبل گردند.

حدود سي وهفت هزار عسکر متشکل از قواي بين المللي معاونت امنيتي در افغانستان مستقر هست.

تخمين يک هزار وپنجصد نفردر خشونتهاي مرتبط با تندروان در سال جاري کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG