لینک های دسترسی

Breaking News

گروۀ مدافع حقوق بشر برگرداندن ملالي جويا را به ولسي جرگه تقاضا کرده است


يک گروۀ بين المللي مدافع حقوق بشر از مجلس شوراي ملي افغانستان تقاضا کرده است تا عضويت يک وکيل صريح اللهجۀ ولسي جرگه را که بخاطر توهين بوکلاي ولسي جرگه تعليق نموده، اعاده کند.

سازمان مراقبت حقوق بشر مقيم ايالات متحده امروز از شوراي ملي افغانستان تقاضا نمود تا مقرراتي را که بموجب آن ملالي جويا اخراج شده، تعديل کند.

اين مقررات اعضاي شورا را از انتقاد از همديگر منع ميکند. عضويت ملالي جويا بروز دوشنبه بعد ازان تعليق گرديد که در يک مصاحبۀ تلويزيوني گفت مجلس شورا بدتر از طويله است.

او گفت که در طويله حد اقل گاوها شير ميدهد و خرها بار ميبرد.

گروۀ مراقب حقوق بشر ميگويد که فقرۀ منع انتقاد شورا يک مقررۀ نامعقول بوده و مغاير اساسات آزادي بيان ميباشد.

XS
SM
MD
LG