لینک های دسترسی

Breaking News

نمايش کارت هاي هويت عساکر اختطاف شده امريکا در عراق


يک ويب سايت اسلامي کارت هاي هويت دو تن از از عساکر ايالات متحده را نشر نموده که از اواسط ماه مي بدين سو مفقود الاثر اند.

اين دو عسکر، توام با يک عسکرسومي امريکائي، بعد از يک حمله با تانک در بغداد به تاريخ ۱۲ ماه مي ناپديد شدند.

جسد يکي از اين عساکر دو هفته قبل در يک کانال يافت شد چهار عسکر امريکائي در آن حمله کشته شدند.

تصاوير کارت هاي هويت آندو عسکر امريکائي را گروه «دولت اسلامي عراق» پخش کرده که يک گروه تندرو وابسته به القاعده بوده و مسئوليت حمله را بدوش گرفته و مدعي است که عساکر امريکائي را در نزد خود نگهداشته است.

سايت کمپيوتري اسلامي ميگويد که بزودي فلم حادثه اختطاف عساکر امريکائي را در معرض ديد بيندگان قرارخواهد داد.

در عين حال ، قواي نظامي ايالات متحده ميگويد عساکر امريکا و عراق امروز دوشنبه طي يورش هائي در بغداد يک دهشت افگن مظنون را بازداشت کرده و يک تن ديگر را زخمي ساخته اند.

قواي نظامي ايالات متحده قبل برآن گفته بود که دست کم ۱۴ عسکر امريکائي در سه روز اول ماه جاري در عراق کشته شده اند بشمول چهار عسکر امريکائي که درحوادث روز يکشنبه در ساحه بغداد کشتنه شدند.

در هر يک از اين حملات ، عراده هاي عسکري ايالات متحده به بم هاي تعبيه شده تصادم کردند و يا اينکه آماج حمله انفجارات بم قرار گرفتند.

در ماه مي تعداد مقتولين عساکر امريکائي در عراق به ۱۲۷ نفررسيد که از سال ۲۰۰۳ بدين سو سومين ماه مهلکتراز هر ماه ديگر براي عساکر امر يکا بود.

XS
SM
MD
LG