لینک های دسترسی

دو عسکر ناتو در جنوب افغانستان کشته شده است


قواي ناتو در افغانستان ميگويند که دو عسکر انها در تصادمات جداگانه با شورشيان در جنوب افغانستان کشته شده اند.

يک بيانيه ناتو ميگويد که دو عسکر امروز چهارشنبه کشته شدند اما در مورد تابعيت انها و منطقه اي مشخصي که جنگ درانجا صورت گرفته است تفصيلي ارائه نکرد.

حد اقل ۵۰ عسکر خارجي امسال در افغانستان کشته شده اند که نصف تعداد را امريکائيان تشکيل ميدهند.

XS
SM
MD
LG