لینک های دسترسی

Breaking News

مقامات ارشد ايالات متحده جهت مذاکره روي پيشرفت سياسي بعراق رفته اند


جان نگروپونتي John Negroponte ، معاون وزارت خارجۀ ايالات متحده، بدون اطلاع قبلي به بغداد مواصلت کرد تا موضوع پيشرفت بسوي يک مصالحۀ سياسي در عراق را مورد بحث قرار دهد.

دفتر نوري المالکي، صدراعظم عراق ميگويد او امروز موضوع وحدت ملي را با نگروپونتي مورد بحث قرار داد. بيانيه حاکيست که آنها در مورد تشکيل قواي امنيت ملي و قوانين پيشنهادي بمنظور توزيع مساويانۀ عوايد نفتي مذاکره کردند.

در يک انکشاف جداگانه، يک گروۀ مرتبط به القاعده ميگويد ۱۴ عسکر و افراد پوليس عراقي را در اسارت دارد و تهديد کرده که اگر حکومت زندانيان سني را آزاد نسازد، همۀ آنها را خواهد کشت.

اين گروه همچنان تقاضا کرد که مسؤلين تجاوز بر يک زن سني مشهور به صبرين جنبي را به آنها تسليم کند.

و قواي نظامي ايالات متحده ميگويد عساکر يک فابريکه را در بغداد تسخير کردند که موادي ازان بدست آمد که ميتوان با إن ۳۰۰ بم کنار جاده را توليد نمود.

XS
SM
MD
LG