لینک های دسترسی

پيدايش بيرق ملي ايالات متحده  بشکل امروزي آن


در جريان انقلاب و آزادي خواهي دربرابر نظام استعماري بريتانياي عظمي، کانگرس کانتننتل يا قاره اي که اجتماع اوليه نمايندگان و رهبران مستعمرات سيزده گانه بريتانيا در اين کشور بود، در شهر فيلادلفيا ي پنسلوانيا مسوده فيصله نامه اي را تصويب کردند که ميگفت:

بيرق ايالات متحده داراي ۱۳ نوار برنگ هاي متناوب سرخ و سفيد بوده و ۱۳ ستاره در روي آن قرار دارد که از تعداد مجموعي دول و يا ايالات وقت نمايندگي خواهد کرد.

اين بيرق ملي مرکب از نوار هاي سرخ و سفيد و ستاره هاي ۱۳ گانه مبتني بر بيرق پيشين «اتحاديه بزرگ» آن وقت امريکا گرديد که آنهم از خط هاي راهدار سرخ وسفيد ساخته شده بود و سال قبل از آن يعني در سال ۱۷۷۶ بدنبال علام اسقتلال هر سيزده مستعمره در پيشا پيش اردوي قاره اي اين کشور حمل شد.

طبق روايت ، جارج واشنگتن قوماندان عالي مقام و قابل احترام براي همه از يک خانم خياط بنام «بيتسي راس» که باشنده پنسلوانيا بود تقاضا کرد شکل بيرق را در حاليکه ستاره هاي ۱۳ گانه درکنج بالاهئي راست و بروي رنگ آبي قرار داشته و نوار هاي ۱۳ گانه سرخ و سفيد در زير و جوار آن قرارگيرد طرح و نمونه اول آنرا بدوزد.

بيرق تولد يافت و ايالات متحده در پي آن با جلسه معرف ديگر در شهر فليلادلفياي ايالت پنسلوانيا قانون اساسي اين کشور را در سال ۱۷۸۷ تصويب کرد که دو سال بعد در ۱۷۸۹ نافذ قرار گرفت لبته امروز تعداد تاره هاي روي بيرق به 50 عدد بلند رفته است.

XS
SM
MD
LG