لینک های دسترسی

Breaking News

جرگه ملک ها در کابل


ملک ها وموسفیدان افغانستان یکبار دیگر در جرگه ملک ها که در کابل برگذار شده بود تعهد نمودند که از برنامه های دولت در جهت بهبود وضعیت کشور حمایت مینمایند.

تاحال این چندمین بار است که چرگه ملک هادر کابل به کمک موسسه ودان برگزار میگردد.

دراین جرگه که ۱۲۰۰ ملک از قریه های افغانستان اشتراک نموده بودند حامد کرزی ریسس جمهور کشور از انها خواست تا به خاطر بهبود وضعیت کشور به تعلیم وتر بیه روی بیاورند.

دراین جرکه موسفیدان نیز از دولت حواستند تا بخاطر تامین بیشتر قانون فعالیت بیشتری نمایند.

یکی از موسفیدان که به نماینده گی از دیگران قطعنامه را میخواند گفت که ما مردم از تمام برنامه های دولت بخاطر بهبود وضعیت کشور حمایت میکنیم .

XS
SM
MD
LG