لینک های دسترسی

Breaking News

مقامات پاکستاني:۳۰ تندرو در نزديک سرحد افغانستان کشته شد


مقامات پاکستاني ميگويند در حدود ۳۰ تندرو در يک مدرسه در نزديک سرحد افغانستان کشته شدند.

اين مقامات که اسم شان افشا نشده ميگويند ازين مدرسه در غرب ميران شاه، شهر عمدۀ منطقۀ قبايلي وزيرستان شمالي منحيث تاسيسات تعليمي براي تندروان القاعده استفاده ميشد.

بعضي از مقامات پاکستاني ميگويند اين مجتمع هدف چندين راکتي قرار گرفت که از افغانستان شليک شده بود. آنها ميگويند چندين جنگجوي خارجي، بشمول عرب ها و ازبکستاني ها درين حمله کشته شدند.

اما يک سخنگوي اردوي پاکستان ميگويد اين انفجار از ناحيۀ حمل نادرست مواد منفجره رخ داده است. او ميگويند عساکر پاکستاني دران نقشي نداشتند.

يک محقق حقوق بشر ميگويد حکومت پاکستان بايد بيک تحقيقات مستقل در زمينه اجازه بدهد.

XS
SM
MD
LG