لینک های دسترسی

Breaking News

يک ائتلاف گروه هاي کمک دهنده از قواي غربي بخاطر مرگ اهالي در افغانستان انتقاد کردند


يک ائتلاف گروه هاي کمک دهندۀ افغاني و غربي ميگويد عساکر بين المللي و افغاني صرف در سال جاري مسؤل قتل ۲۳۰ تن از اهالي ميباشند.

اکبر، ادارۀ هم آهنگ کنندۀ کمک هاي افغانستان اکثر مسؤليت را بدوش عساکر ايالات متحده انداخت که رهبري قواي ائتلاف و ماموريت ناتو را در افغانستان بعهده دارند.

اکبر ميگويد مرگ بسياري از افراد ملکي بخاطر استفادۀ بدون تميز از قوه توسط عساکر امريکائي در جنگ عليۀ طالبان صورت ميگيرد.

اخيراً يک حملۀ هوائي ايالات متحده در شرق افغانستان باعث مرگ هفت طفل شد.

مقامات ناتو گفته اند که عمليات نظامي را در افغانستان مورد غور قرار ميدهند تا از مرگ اهالي جلوگيري کرده باشند.

آنها همچنان خاطر نشان ميسازند که حملات طالبان چون حملات انتحاري و انفجار بم هاي کنار جاده نيز افغان هاي بيگناه را بمخاطره افگنده است.

XS
SM
MD
LG