لینک های دسترسی

Breaking News

گزارش ملل متحد: افغانستان مسول توليد ۹۲ فيصد ترياک جهان است


بخش مبارزه با مواد مخدر و جرايم ملل متحد ميگويد کاهش سريع در کشت کوکنار در کشور برمه در تنقيص سريع توليد هيروين در منطقه، نقش مزيدي داشت است.

طبق گزارش سال جارئ اين دفتر، کشت کوکنار در کشور برما بين سال هاي ۱۹۹۸ و ۲۰۰۶ ، ۳۴ فيصد کاهش يافته است. و توليد ترياک در کشور هاي جنوب شرق آسيا، در عين مدت، از ۶۷ فيصد به ۱۲ فيصد کاهش يافته است.

اين گزارش ميگويد با وجود اين پشرفت، برمه دومين کشور بزرگ توليدکنندۀ ترياک در جهان است که مسول ۱۱ فيصد توليد ترياک ميباشد.

افغانستان مسول توليد ۹۲ فيصد ترياک جهان است.

XS
SM
MD
LG