لینک های دسترسی

Breaking News

ملل عضو اتحاديۀ اروپائي مذاکرات محدود شموليت را با ترکيه از سر گرفتند


اتحاديۀ اروپائي و ترکيه مذاکرات محدود عضويت را امروز روي دو ساحۀ کوچک پاليسي آغاز کردند.

فرانسه با بحث روي يک ساحۀ عمدۀ ديگر مخالفت نشان داد و در نتيجه مانع آن شد. ساحاتي که در بروکسل مورد بحث قرار ميگيرد شامل احصائيه و کنترول مالي است.

بروز دوشنبه اتحاديۀ اروپائي روي از سرگرفتن محدود مذاکرات عضويت با ترکيه موافقه کرد ولي موضوعات پاليسي اقتصادي و مالي را شامل نساخت.

آلمان که رياست نوبتي اتحاديۀ اروپائي را بعهده دارد در نظر داشت در جريان رياست شش ماهه اش روي سه فصل از ۳۵ فصل اجباري شموليت که همۀ کانديدها بايد تکميل نمايند، مذاکرات را آغاز کند.

اما سفراي ۲۷ کشور عضو اتحاديۀ اروپائي موضوعات پاليسي اقتصادي و مالي را از اجندا خارج کردند.

در مورد اين تغير توضيحات رسمي ارائه نگرديده است ولي مفسرين خاطر نشان ميسازند.

نيکولاس سرکوزي، رئيس جمهور جديد فرانسه در مورد شموليت کشور مسلمان ترکيه به اتحاديۀ اروپائي مخالفت محکم خود را ابراز داشته است.

موضوعات توسعۀ ناتو را بايد همۀ اعضاي اتحاديه منظور نمايند.

XS
SM
MD
LG