لینک های دسترسی

Breaking News

قواي امنيتي پاکستان با صد ها متعلمي که در داخل يک مسجد در اسلام آباد خود را محصور کرده اند، به گلوله باري پرداختند.


صداي تبادلۀ گلوله باري از بيرون لال مسجد بگوش ميرسيد. متعلمين اين مسجد حد اقال دو عمارت دولتي را درنزديک مسجد آتش زدند که شامل دفتروزارت محيط زيست ميگردد.

آفتاب شيرپار وزير داخلۀ پاکستان ميگويد متعلمين از اواسط روز مقابله را آغاز کردند وي ميگويد پوليس براي در هم شکستن مظاهرۀ در مقابل اين مسجد از گاز اشک آور کار گرفت که متعلمين به گلوله باري پرداخته و حد اقل يک مامور پوليس را کشتند.

شاهدان عيني ميگويند اين مسجد نشرات راديوئي را آغاز نموده و از بلندگوي ها حملات انتحاري را تقاضا ميکرد.

گزارشهاي محلي ميگويد حکومت يک ميانجي را براي مذاکرۀ آتش بس به مسجد فرستاد.

لال مسجد صحنۀ بر خورد رو به افزايش بين مقامات حکومت و تندروان مذهبي در اسلام آباد بوده است. ملاهاي اين مسجد متعهد به قوانين سختگيرانۀ نوع طالبان در مقابلۀ مستقيم با حکومت هستند.

حاميان اين متعلمين يک سلسله تهاجمات تحريک آميز رو به افزايش را دراطراف اسلام آباد براه انداخته اند. صد ها متنعلم يک کتابخانۀ معروف اطفال را از ماه جنوري تا کنون اشغال کرده اند.

صد ها نفر ديگر در اختطاف چندين پوليس و تعدادي از روسپي هاي ادعا شده در هفته هاي اخير کمک کرده اند.

حکومت تهديد کرده که دست به اقدام متقابل خواهد زد ولي تا کنون بطور مداوم به نفع کوشش ها براي رسيدن به يک راه حل از طريق مذاکره عقب نشيني کرده است.

اين مقابله بيشتر بحيث يک شرمندگي سياسي براي پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان ديده ميشود.

منتقدين حکومت همچنان از اختلاف خشونتبار بين اعتداليون و مسجد براي تاکيد بر اين ادعا هاي شان استفاده ميکنند که رئيس جمهور نتوانسته با تندروان مذهبي مقابله کند.

XS
SM
MD
LG