لینک های دسترسی

Breaking News

مصاحبه با فرهاد دريا


فرهاد دريا: پاي لچ و لنگي که درين آواخر در دنيا نشانۀ جنگ و خشونت فکر شده است، من با آمدن خود روي صحنه پا برهنه و با لنگي، خواستم به مردم جهان نشام بتم که اين دو چيز ، چيز هاي بسيار صميمي در افغانستان هستند که عاشقانه ترين پيام ها را ميتوانند منعکس سازند.

مرتبط

XS
SM
MD
LG