لینک های دسترسی

قواي نظامي تائيد کرد که يک هليکوپتر بعد از تصادم با لين برق سقوط کرد


قواي نظامي ايالات متحده در عراق ميگويد سقوط هليکوپتر که باعث هلاکت يک عسکر امريکائي و جراحات يک تن ديگر شد، بعد از تصادم هليکوپتر با لين برق رخ داد.

قواي نظامي گفت علائمي وجود ندارد که نشان بدهد هليکوپتر بروز چهارشنبه در ولايت نينوا در شمال بغداد سقوط داده شده باشد.

اما گروۀ شورشي موسوم به دولت اسلامي عراق طي يک بيانيه که در انترنت منتشر شد گفت هليکوپتر در اثناي جنگ با جنگجويان آن گروه با لين برق تصادم نمود.

همچنان امروز روزنامۀ واشنگتن پوست گزارش ميدهد که تلفات ناشي از جنگ هاي فرقوي در بغداد براي دومين ماۀ مسلسل رو به افزايش بوده است و اکنون بلندتر از رقم تلفات ماۀ جنوري ميباشد.

اين روزنامه مينويسد که باوجود مستقر شدن عساکر اضافي ايالات متحده، طبق گزارش وزارت صحيۀ عراق در ماۀ جون تعداد اجساد ناشناس که در جاده ها يافت شد به ۴۵۳ نفر بلند رفت.

XS
SM
MD
LG