لینک های دسترسی

Breaking News

عجایب هفتگانۀ جديد جهان، شامل چه آبداتي اند؟


در کشور پرتگال، روی تغیر عجایب هفتگانه دنیا گردهمایی صورت گرفت. شرکت کنندگان در این گردهمایی تصمیم تغیير هفت عجایب را گرفته اند که از فهرست سابق این امکان جالب و دیدنی دنیا فقط اهرام مصر در زمره هفت عجایب باقی مانده است.

از جمله اثار معرفی شده در این رقابت میتوان از دیوار چین، استودیوم ورزشی یتالیا و ساختمان های سنگی ماچو پیچو در پیرو یاد کرد در حال حاضر در صدر فهرست قرار دارند.

بیست مکان نامزد شده برای کسب جا در فهرست عجایب هفتگانه توسط رای مردم از سر تا سر جهان از طریق تلفون و یا انترنت انتخاب میشوند.

خانم تیا ویرنگ سخنگوی عجایب هفتگانه جدید دنیا میگوید بسیار جالب و هیجان انگیز است.

هیچ چیز مثل فرهنگ نمی تواند مردم دنیا را متحد کند و این رقابتیست که فرد در هر کجای دنیا میتواند بدان علاقه داشته باشد.

شهر پترا در اردن نیز در این رقابت شامل است که با رای دهیی خانواده سلطینیت و هزاران اردنی در حال حاضر در صدر رقابت کنندگان این مسابقه قرار دارد.

علاوه بر انتخاب این هفتگانه، حدود هشتصد و پنجاه و یک محل دیدنی و تاریخی در حال حاضر در فهرست میراث تاریخی موسسه فرهنگی ملل متحد قرار دارد و تحت حمایت این موسسه میباشد.

اسامی عجایب هفتگانه جدید دنیا بروز شنبه اینده در شهر لیزبون در پرتگال اعلام خواهد شد.

-------------------------------------

طبق گزارش هاي تازه ديوار بزرگ چين، شهر قديمي پتراي اردن، و مجسمۀ عيسي عليه اسلام در برازيل در ميان هفت عجايب جهان معاصر راي بردند.

ساير عجايب جديد جهان کلوسيوم يا ميدان ورزشي قديمي در روم، خرابه هاي موسوم به انکان ماچو پيچو در پيرو، اهرام موسوم به چيچن ايتزا مايان در مکسيکو و تاج محل در هند ميباشد.

برنده گان بروز شنبه توسط سازمان هفت عجايب جديد جهان در محفل منعقده در لزبن پايتخت پرتگال اعلان گرديد.

اين بسيج در سال ۱۹۹۹ با نامگزاري از سراسر جهان آغاز گرديد طوريکه راي دهي در شب جمعه پايان يافت.

سازمان دهنده گان ميگويند که نزديک به ۱۰۰مليون نفر انتخاب شانرا از طريق پيام هاي تکست تليفوني يا از طريق انترنت راي دادند.

XS
SM
MD
LG