لینک های دسترسی

پناه گزينان فلسطيني از يک کمپ در شمال لبنان فرار ميکنند.


ده ها پناه گزين فلسطيني از يک کمپ در شمال لبنان فرار نموده، راه را براي تجديد احتمالي حملۀ اردو بر تندروان اسلاميست دران کمپ هموار ميکنند.

بعضي از آخرين پناهندگاني که هنوز در کمپ نهرالبارد، در نزديک شهر طرابلس قرار داشتند، امروز آنجا را ترک نمودند.

اردوي لبنان از تاريخ ۲۰ مي باينطرف با تندروان فتح الاسلام داخل جنگ بوده است. تقريباً همۀ ۳۱ هزار پناهندۀ فلسطيني اکنون کمپ را ترک کرده اند.

بيش از ۱۷۰ نفر درين جنگ ها کشته شده اند. بروز سه شنبه يک نشان زن يک عسکر لبناني را بقتل رسانيد.

قواي نظامي لبنان ميگويد همۀ مواضع تندروان را در اطراف کمپ تسخير کرده و براي حملۀ نهائي بر تندروان باقي مانده در کمپ آماده است.

XS
SM
MD
LG