لینک های دسترسی

تندروان طالب ۱۸ شهروند کورياي جنوبي را اختطاف کردند


يک سخنگوي طالبان در افغانستان ميگويد آن گروۀ تندرو ۱۸ شهروند کورياي جنوبي را که توسط بس بين قندهار و کابل سفر مينمودند، اخژستطاف کرده اند.

اين نطاق امروز از طريق تلفون گفت آن گروه ۱۵ زن و سه مرد را اختطاف کرده است.

او ميگويد اين شهروندان کورياي جنوبي محفوظ هستند و تقاضاهاي طالبان بعداً اعلام خواهد شد. مقامات افغاني ميگويند اين مردان و زنان کورياي جنوبي بروز پنجشنبه در جنوب افغانستان اختطاف شدند.

گزارش ها حاکيست که آنها مبلغين جوان مسيحي هستند. بروز چهارشنبه، طالبان مسلح دو آلماني و چندين همکار افغان آنها را در مناطق مرکزي افغانستان اختطاف نمودند.

يک سخنگوي طالبان گفت اين آلماني ها صرف وقتي آزاد خواهند شد که آلمان عساکر خود را از افغانستان خارج کرده و زندانيان طالب را آزاد کند.

XS
SM
MD
LG