لینک های دسترسی

Breaking News

محمد ظاهر، پادشاه سابق افغانستان وفات يافت


محمد ظاهر شاه، پادشاۀ سابق افغانستان امروز بعمر ۹۲ سالگي در کابل وفات يافت.

شاۀ سابق از سال ۱۹۳۳ تا سال ۱۹۷۳ که طي يک کودتاي بدون خونريزي برانداخته شد، سطنت کرد. او تا سال ۲۰۰۲ در روم در تبعيد بسر ميبرد.

پادشاۀ سابق بعد از تهاجم تحت رهبري ايالات متحده که باعث برانداختن حکومت طالبان گرديد، بوطن بازگشت.

حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان اعلام کرد که شاۀ سابق در اقامتگاهش در قصر رياست جمهوري وفات يافت.

حکومت آقاي کرزي لقب تشريفاتي «باباي ملت» را به شاۀ سابق تفويض کرده است.

محمد ظاهرشاه در سال ۱۹۱۴ تولد يافت و بس ۱۹ سالگي بتخت سلطنتي نشست.

او در جريان ۴۰ سال سلطنت خود قانون اساسي کشور را تسويد نمود، يک پارلمان مستقل را تاسيس کرد و رهبري مساعي ترويج حقوق زن را بعهده داشت. .

XS
SM
MD
LG