لینک های دسترسی

مذاکرات نظامي بسويۀ عالي بين دو کوريا بهم خورد.


مذاکرات نظامي بسويۀ عالي بين کورياي شمالي و کورياي جنوبي بخاطر اختلافات دامنه دار روي منازعۀ سرحد بحيرۀ غربي بهم خورده است.

امروز در جلسۀ نهائي مذاکرات سه روزه در دهکدۀ سرحدي پان مون جام، دگر جنرال کم يونگ چول گفت کورياي شمالي ديگر باين مذاکرات غير مثمر ضرورت ندارد.

کم از جنوب بخاطر اجتناب از بحث روي آنچه او سرحد غيرقانوني بحري خواند، انتقاد نمود. خط حد شمالي را ملل متحد در ختم جنگ سالهاي ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ کوريا، ترسيم کرده بود.

شمال از پذيرفتن آن امتناع ميورزد و سيول خواهش پيونگ يانگ را مبني بر تعديل آن رد کرده است.

تورن جنرال جون سيونگ جو، رئيس هيئت کورياي جنوبي در مذاکرات گفت اينکه مذاکرات بدون نتايج مشخص خاتمه يافت باعث تاسف است.

XS
SM
MD
LG