لینک های دسترسی

عساکر ناتو و افغانستان با طالبان تصادم نمودند و ده ها نفر کشته شد.


مقامات افغاني ميگويند عساکر ناتو و افغانستان در ولايت هلمند با شورشيان تصادم نموده باعث قتل ده ها نفر شدند.

مقامات محلي ميگويند در جريان ساعت ها جنگ ديشبي در قريۀ قمبرک از قواي هوائي کمک خواسته شد. مقامات ميگويند چندين خانه تخريب شد و در جملۀ مقتولين چندين نفر ملکي، بشمول زنان و اطفال قرار داشتتند.

وزارت داخلۀ افغانستان ميگويد در مورد اين ادعا تحقيق ميکند. بروز پنجشنبه، قواي نظامي ايالات متحده گفت قواي ائتلاف در جريان جنگ ۱۲ ساعته در موسي قلعۀ ولايت هلمند که شامل حملۀ هوائي بود، بيش از ۵۰ شورشي را بقتل رسانيد.

يک بيانيۀ قواي نظامي ايالات متحده حاکيست که درين جنگ بين قواي ائتلاف و يا اهالي تلفاتي وجود نداشت. اما چندين ساکن محل بخبرنگاران گفتند که بعقيدۀ آنها ۱۶ تن از اهالي در جريان حملۀ هوائي کشته شدند.

در ساير خشونت ها بروز پنجشنبه يک عسکر برتانوي در جريان يک جنگ جداگانه بين عساکر ناتو و تندروان در جنوب افغانستان بقتل رسيد.

XS
SM
MD
LG