لینک های دسترسی

Breaking News

انفجار بمي که در موتر تعبيه شده بود، در بغداد شش نفر را کشت.


پوليس عراق ميگويد بمي که در يک موتر تعبيه شده بود، امروز در بغداد شش نفر را کشته و باعث ختم کاهش در خشونت در جريان مراسم جشن و سرور بخاطر کسب قهرماني جام آسيائي توسط تيم فتبال عراق، گرديد.

مقامات ميگويند اين انفجار در ميدان الطيران که مرکز ترانسپورت بغداد است، باعث جراحات ۳۰ تن ديگر شد.

بم ساعت ها بعد از سپري شدن منع عبور و مرور وسايط در بغداد بخاطر مسابقۀ روز يکشنبه در جاکارتا، منفجر شد.

هفتۀ گذشته حملۀ بم در جريان مراسم بافتخار برنده شدن تيم فتبال در بغداد در حدود ۵۰ نفر را هلاک ساخت.

در ساير انکشافات، سازمان خيريۀ آکسفم Oxfam برتانيه ميگويد خشونت در عراق يک بحران بشري را پنهان کرده که روزبروز بدتر و عميقتر ميشود.

آن سازمان ميگويد ۲۸٪ اطفال عراق به سؤ تغذيه مبتلا هستند و ۷۰٪ عراقي ها فاقد آب آشاميدني پاک ميباشند.

همچنان امروز، يک تفتيش سه ماهۀ ادارۀ مراقبت مصارف بازسازي عراق ميگويد فعاليت هاي دهشت افگني، فساد اداري فوق العاده زياد و بي ثباتي سياسي مانع پيشرفت ميگردد.

XS
SM
MD
LG