لینک های دسترسی

جورج بش امروز يکشنبه ميزبان حامد کرزي، ريس جمهور افغانستان است


رئيس جمهور جارج بش امروز يکشنبه در صيفيه رياست جمهوري در کمپ ديود ايالت مري لاند در خارج واشنگتن، ميزبان حامد کرزي رئيس جمهر افغانستان است.

گفته ميشود مذاکرات دو روزۀ اين دو زعيم در کمپ ديود بر اعمار مجدد افغانستان، تلفات فزاينده اهالي ملکي افغان، و جنگ بمقابل دهشت افگني و فساد اداري متمرکز باشد.

فکر مي شود وضع ۲۱تن از کورياي هاي جنوبي گروگان گرفته شده نيز در صدر اجنداي مذاکرات دو شخصيت باشد.

کابل حاضر نيست چريک هاي زنداني شده طالبان را در بدل رهائي ۲۱ تن گروگان کوريائي که در زياده از دو هفته قبل درافغانستان گروگان گرفته شده اند، رها سازد.

کورياي جنوبي از کابل تقاضا کرده است در رهائي گروگانها ، که اکثريت شانرا زنان تشکيل ميدهند، کمک کند.

طالبان تا کنون دو تن از گروگانهاي کورياي جنوبي را کشته اند و هشدار داده ا ند که گروگانهاي بيشتر نيز ممکن است بقتل برسند.

XS
SM
MD
LG