لینک های دسترسی

Breaking News

طالبان: بش و کرزي مسؤل سرنوشت گروگانان کورياي جنوبي هستند


شورشيان طالب ميگويند حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان و جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده مسؤل سرنوشت ۲۱ گروگان کورياي جنوبي هستند که طي سه هفته در اسارت طالبان بوده اند.

آژانس هاي خبرگزاري از قول يوسف احمدي، سخنگوي طالبان ميگويد حيات گروگانان بدست آقاي بش و آقاي کرزي است که هم اکنون در تفرجگاۀ کمپ ديويد در ايالت ميري لند مصروف مذاکره هستند.

اختطاف کنندگان طالب آزادي زندانيان را در بدل رهائي گروگانان تقاضا ميکنند. اما آقاي کرزي مکرراً چنين تبادله را رد کرده گفته است که اين عمل اختطاف هاي بيشتر را تشويق ميکند. اختطاف کنندگان قبلاً دو گروگان را کشته اند.

در عين زمان مقامات کورياي جنوبي ميگويند با اسرا تماس گرفته است.

يک مقام کورياي جنوبي ميگويد طالبان بروز يکشنبه بيکي از گروگانان اجازه داد تا از طريق تلفون با دپلومات ها در سفارت کورياي جنوبي در کابل صحبت کند.

XS
SM
MD
LG