لینک های دسترسی

عساکر اسرائيلي ناقلين يهود را از شهر الخليل اخراج کردند


قواي امنيتي اسرائيل ناقلين يهود را از خانه هائي که آنها در منطقۀ بازار شهر الخليل در کرانۀ غربي رود اردن، اشغال کرده بودند، اخراج نمود.

اين يک ساحۀ تشنج هميشگي بين اسرائيلي ها و فلسطينيان است. وقتي افراد پوليس جهت اخراج ناقلين بمنطقه رسيدند پشتيبانان ناقلين بر پوليس سنگ پرتاب نموده و بيش از ده فرد پوليس را مجروح ساختند.

پوليس دروازه هاي اپارتمان ها را که تقويه شده بود درهم شکسته و ناقلين را يکي بعد ديگري انتقال دادند. يازده ناقل توقيف گرديد.

باوجود هدايت حکومت مبني بر تخليۀ اپارتمان ها، دو خانوادۀ ناقل بطور غير قانوني چندين اپارتمان را براي ماه ها اشغال کرده بودند.

بروز دوشنبه، اردوي اسرائيل اقدامات انضباطي را عليۀ ۱۲ عسکر يهود آرتودوکس که از اشتراک در اخراج ناقلين امتناع ورزيده بودند، اعلام کرد.

قواي نظامي گفت آن عساکر اجازه نخواهند داشت در واحدهاي محاربوي خدمت کنند.

XS
SM
MD
LG