لینک های دسترسی

Breaking News

عساکر اسرائيلي ناقلين يهود را از شهر الخليل اخراج کردند


قواي امنيتي اسرائيل ناقلين يهود را از خانه هائي که آنها در منطقۀ بازار شهر الخليل در کرانۀ غربي رود اردن، اشغال کرده بودند، اخراج نمود.

اين يک ساحۀ تشنج هميشگي بين اسرائيلي ها و فلسطينيان است. وقتي افراد پوليس جهت اخراج ناقلين بمنطقه رسيدند پشتيبانان ناقلين بر پوليس سنگ پرتاب نموده و بيش از ده فرد پوليس را مجروح ساختند.

پوليس دروازه هاي اپارتمان ها را که تقويه شده بود درهم شکسته و ناقلين را يکي بعد ديگري انتقال دادند. يازده ناقل توقيف گرديد.

باوجود هدايت حکومت مبني بر تخليۀ اپارتمان ها، دو خانوادۀ ناقل بطور غير قانوني چندين اپارتمان را براي ماه ها اشغال کرده بودند.

بروز دوشنبه، اردوي اسرائيل اقدامات انضباطي را عليۀ ۱۲ عسکر يهود آرتودوکس که از اشتراک در اخراج ناقلين امتناع ورزيده بودند، اعلام کرد.

قواي نظامي گفت آن عساکر اجازه نخواهند داشت در واحدهاي محاربوي خدمت کنند.

XS
SM
MD
LG