لینک های دسترسی

اردوي امريکا تهاجم جديد را در سراسر عراق آغاز کرد


قواي نظامي ايالات متحده يک تهاجم جديد را امروز در سراسر عراق آغاز کرد تا رد پاي تندروان سني و شيعه را بيابد.

يک بيانيۀ قواي نظامي حاکيست که اين عمليات شامل عمليات همزمان در سراسر عراق بوده و بر تعقيب دهشت افگنان القاعده و افراطيون تحت الحمايۀ ايران متمرکز ميباشد.

قواي نظامي ايالات متحده همچنان ميگويد قواي ائتلاف قبل از سپيده دم امروز يک تمويل کنندۀ مظنون يک گروۀ تندرو را با ارتباط مستقيم به ايران، در غرب بغداد دستگير کرد.

قواي نظامي ايالات متحده ميگويد قواي ائتلاف در يک عمليات ديگر بروز يکشنبه در منطقۀ شهر صدر بغداد چندين تندرو را کشته و ۱۳ نفر را که طبق ادعا اسلحه را قاچاق ميکردند و به ايران ارتباط داشتند، دستگير نمود.

در عين زمان، نوري المالکي، صدراعظم عراق بمنظور التيام نفاق در حکومت تضعيف شدۀ وحدت خود، بروز يکشنبه خواستار جلسۀ رهبران سياسي عراق شد.

او گفت رهبران جناح هاي فرقوي عراق شايد اين جلسات را امروز يا فردا داير نمايند.

XS
SM
MD
LG