لینک های دسترسی

Breaking News

در حريقي که براي سومين روز مسلسل ادامه دارد، ۲۵ نفر مفقودالاثر گرديده است


مقامات در کشمير هند ميگويند عملۀ اطفائيه توانست حريقي را در يک ذخيرۀ اسلحه، که براي سه روز ادامه داشته است تحت کنترول درآورد، اما حد اقل ۲۵ نفر مفقودالاثر هستند.

مقامات ميگويند ناپديد شدگان شامل ۱۰ عسکر، ۱۳ تن از عملۀ اطفائيه و دو نفر ملکي ميباشد.

حريق که صبح شنبه در ذخيرۀ خندرو واقع در جنوب سري نگر آغاز يافت حد اقل چهار نفر را هلاک و ۳۵ تن ديگر را زخمي ساخته است.

انفجارات ناشي ازين حريق مرمي ها و چره ها را بقريه هاي اطراف پرتاب کرده و بيش از ۲۰ هزار باشندۀ قريه جات را مجبور ساخت قريه ها را تخليه نمايند.

اردو جوقه هاي خنثي سازي بم را اعزام کرده است تا امنيت منطقه را تامين نموده و مهمات منفجر نشده را از منطقه برون کنند.

دو گروۀ تندرو، بشمول حزب المجاهدين، برازنده ترين گروۀ منطقه مسؤليت اين حريق را بعهده گرفته اند ولي اردو ميگويد علت حريق را تحقيق ميکند و دهشت افگني را منحيث علت رد کرده است.

XS
SM
MD
LG