لینک های دسترسی

دو شهروند کورياي جنوبي که در افغانستان گروگان گرفته شده بودند بوطن شان مواصلت کردند


دو شهروند کورياي جنوبي که طالبان گروگان گرفته بود و بروز دوشنبه آزاد نمود، از افغانستان بوطن شان بازگشتند.

اين دو خانم امروز بميدان هوائي انچان مواصلت نموده و براي معاينات صحي بشفاخانه رفتند. آنها هردو گفتند که بخاطر نگراني اي که سبب شدند متاسف هستند و از طالبان تقاضا کردند تا ۱۹ گروگان باقيماندۀ کوريائي را آزاد نمايد.

ديروز مذاکرات بين طالبان و مامورين کورياي جنوبي روي رهائي ساير گروگانان آغاز شد.

تندروان طالب ۲۳ کارمند مسيحي کورياي جنوبي را بتاريخ ۱۹ جولاي وقتي اختطاف کردند که براي يک ماموريت بشرخواهانه از ولايت غزني ميگذشتند.

دو گروگان مرد بعد ازان اعدام شدند که حکومت افغانستان تقاضاي طالبان را براي رهائي تندروان زنداني، برآورده نساخت.

XS
SM
MD
LG