لینک های دسترسی

Breaking News

نمايش لباس هاي زنان مسلمان در سيدني


نمايش لباس هاي زنان مسلمان در سيدني يکي از بزرگترين شهر هاي آسترليا، غرض آشنايي با اين طرز لباس پوشيدن برگذار شد.

هدف از اين نمايش چالش دادن به انظار و افکار خشونت بار و عدم اطلاعات غير مسلمانان در مورد البسه زنان مسلمان ميباشد.

اين نمايش لباس بنام (لباس من، تصوير من، و انتخاب من) ناميده شده است. زنان مسلماني که آنرا ترتيب داده اند اميد وار اند تا موانع و چالش هاي را که قبلاً در مفکورۀ جامعه برزگتر در رابطه به زنان مسلمان و در مجموع در مورد مسلمان جا گرفته است، از بين ببرند.

ترتيب دهندگان اين نمايش تصوير ناراحت کنندۀ از زندگاني مسلمانان را در آسترليا، بعد از حملات ۱۱ سپتمبر سال ۲۰۰۱ در ايالات متحده و ديگر قسمت ها که عواقب آن در سراسر جهان به تندروان اسلامي نسبت داده شده است را بتصوير کشيدند.

تندروان همچنان مسئول بم گذاري در جزيرۀ بالي اندونيزيا در اکتوبر سال ۲۰۰۲ بودند که منجر به کشته شدن ۲۰۲ تن گرديد، که شامل ۸۸ آسترليايي هم ميشد.

مسلمانان در آسترليا بعد از اين حادثه آناً احساس عکس العمل هاي شديد را از جانب جامعه نمودند.

مساجد شان مورد حمله قرار گرفته و جامعۀ اسلامي آسترليا احساس نمودند که مورد يک نوع محاصره قرار گرفته اند.

ترتيب دهندگان اين نمايش ميگويند زنان مسلماني که لباس هاي سنتي را در بر ميکنند مورد حمله قرار گرفته و حتي در ملائ عام و در بس هاي شهري لباس هاي شانرا به آتش کشيده اند. با يک عدۀ ديگر هم در مغازه ها و رستوران ها تبعيضانه رفتار شده است.

(سارا سباج) ترتيب دهندۀ اين نمايش ميگويد اميدوار است تا اين نمايش مسلمانان را بحيث مردم عادي جلوه دهد.

وي ميگويد: «اينکه مردم چرا از اسلام ميترسند را من درک مي نمايم. اگر من هم يک غير مسلمان ميبودم، شايد من هم با شنيدن اخبار مطبوعات هراسان ميشدم. آنچه را ما اميدواريم به نايل شويم آنست که فقط بمردم بگويم که ما هم مثل ديگران انسان هستيم و همچو ديگران آرزو ها و خواهشات داريم و از آن آنان ميخواهيم تا از ما بحيث خود ما قضاوت نمايند نه از روي آنچه که در بر ميکنيم و مطلقاً از آنچه که يک عدۀ معدود در جهان عمل ميکنند، نبايد نمايانگر آنچه اسلام بر آن استوار است، ميباشد. اين است اميدواري ما در اجراي اين برنامه.»

نمايش لباس هاي اسلامي غرض چالش به اين شک و ترديد ها و خشونت ها ترتيب شده است تا به غير مسلمانان کمک نمايد که بيشتر در مورد فرهنگ اسلامي اطلاعات حاصل نمايند.

در اين نمايش لباس هاي کامل و سرا پا، که بدقت و جزئيات ترتيب داده شده است، آرايش و لباس عروس و پيراهن ها صيقل دار با چادر هاي مفشن سر و جواهرات بنمايش گذاشته شده است.

۳۰۰ هزار مسلمان آسترليا دايماً از قرباني بودن و در حاشيه قرار گرفتن شکايت دارد. يک مطالعۀ ملي حاکي است که اين ترس و بيم بسياري از مسلمان آسترليا را در انزواء نگهداشته است.

اين مطالعه که توسط شوراي پژوهش آسترليا صورت گرفته است همچنان ميگويد که در بين جامعۀ مسلمان آسترليا، عدم اعتماد بدولت هم رو به ازدياد ميرود.

XS
SM
MD
LG