لینک های دسترسی

Breaking News

بش در مورد عراق خواستار شکيبائي خواهد شد


جورج بش، رئيس جمهور ايالات متحده امروز طي بيانيه اي از جنگ عراق مدافعه کرده و از مردم امريکا خواستار شکيبائي خواهد شد.

بخش هائي ازين بيانيه که توسط قصر سفيد صادر گرديده حاکيست که آقاي بش منازعۀ عراق را با مساعي گذشتۀ ايالات متحده در آسيا مقايسه ميکند.

او افراطي گرائي اسلامي را به نظامي گرائي جاپاني ها در جنگ جهاني دوم و کمونيست هاي کوريا و ويتنام در جريان جنگ سرد تشبيه ميکند.

قصر سفيد ميگويد اين بيانيه که در کنزس ستي ايالت مزوري ايراد خواهد شد توضيح خواهد کرد که برده باري و پشتکار امريکا چگونه در آسيا به مبدل ساختن منطقه بيک منطقۀ ديموکراتيک و مرفه منجر گرديد.

آقاي بش ديروز در يک کنفرانس سران در کانادا اذعان کرد که حکومت موجودۀ نوري المالکي در عراق باعث محروميت او شده است.

قبلاً يک رهبر کليدي کانگرس و راين کراکر، سفير ايالات متحده در عراق از حکومت مالکي انتقاد نموده گفته بودند که پيشرفت عراق بسوي مصالحه بين جناح هاي داخل جنگ مايوس کننده بوده است.

آقاي مالکي امروز اين انتقاد را رد کرده گفت هيچ کس حق ندارد براي پيشرفت تقسيم اوقاتي تعيين نمايد.

XS
SM
MD
LG