لینک های دسترسی

Breaking News

سلمان خان، ستاره معروف سينمائي هند به پليس تسليم شد


در باليوود هند سلمان خان، ستاره معروف هندي، يک روز بعد از آنکه يک محکمه مرافعه خواهي او را عليه حکم حبس پنج ساله اش بخاطر قتل يک غزال که نسل اش در هند رو به زوال است رد کرد، به پليس تسليم شد.

امروز شنبه حينيکيه خان در شهر جود پوور تسليم پليس ميشد جمع کثير از عاقمندان و خبرنگاران جمع شده بودند.

او به محض مواصلت اش ذريعه طياره به جودپوور از منزل اش در مامبي، سابق بمبه ئي، بازداشت شد.

قبل از عزيمت از منزل اش در بالي وود، اين ستاره معروف سينمائي هند به خبرنگاران گفت بخاطري تسليم مي گردد که يک هم شهري داراي احساس مسئوليت بوده و از قانون متابعت مي نمايد.

خان بخاطر کشتن يک چينکارا در سال ۱۹۹۸ حينيکه در ايالت شمالغربي راجستان هند فلمي را تهيه مينمود به هلاکت رساند سال قبل محکوم شناخته شد.

وکيل مدافع خان تصميم دارد بمقابل حکم داه شده به يک ديوان بلند تر مرافعه طلب گردد.

XS
SM
MD
LG