لینک های دسترسی

Breaking News

تاجکستان و افغانستان پلي را که کشور هايشان را مرتبط ميسازد افتتاح کردند


تاجکستان و افغانستان اولين پلي را در امتداد درياي پنج که سرحد طبيعي بين دو کشور را تشکيل ميدهد افتتاح کردند.

اين پل که بمصرف ۳۷ مليون دالر تکميل شد جاي کشتي هاي را ميگيرد که شهر نژني پيانج تاجکستان را به شيرخان بندر افغانستان وصل ميکند.

حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان و امام علي رحمانوف رئيس جمهور تاجکستان در مراسم افتتاح ان امروز يکشنبه اشتراک کرده بودند.

مامورين اميدوار هستند که اين پل، تجارت بين دو کشور را بهبود بخشد. اما امام علي رحمانوف هوشدار داد که مساعي اي روي دست گرفته ميشود که از استفاده از اين پل بحيث نقطه ارتباط عمده براي قاچاق و تجارت مواد مخدره جلو گيري به عمل خواهد ٌآمد.

کرول گتي ريز وزير تجارت امريکا نيز در مراسم افتتاح اين پل اشتراک کرده بود انجنيران اردوي ايالات متحده امريکا از ساختمان اين پل نظارت کرده بودند.

XS
SM
MD
LG