لینک های دسترسی

يک تعداد از ژورناليستان فلسطيني دست به اعتصاب زده اند


يک تعداد از روزنامه نگاران فلسطيني در شهر غزه دست به تحصن زده اند تا عليه روش همکاران اسلاميست شان از نهضت حماس اعتراض کرده باشند.

اين ژورناليستها بروز شنبه در رام الله اجتماع نموده تا عليه انچه که انها خشونت توسط حماس عليه خبرنگاران و عکاسان ميخوانند اعتراض کرده باشند.

اين گروه گفتند که انها عليه تخطي هاي آزادي مطبوعات از جانب «قواي اجرائيه» که جناح پارلماني حماس است اعتراض کردند.

بروز جمعه قواي پوليس براي متفرق ساختن تظاهرات در شهر غزه که هزاران تن از حاميان جناح فتح براه انداخته بودند از فير هاي هوايي کار گرفتند.

جنگجويان حماس تلاش کردند تا ژورناليستان را از گزارش دهي تظاهرات باز دارند و عساکر کمره هاي چند تن از عکاسکان خبري را شکستند.

حماس کنترول غزه را در اواسط ماه جون بعداز شش روز زدو خورد هاي که در جريان ان ۱۰۰ نفر کشته شدند بدست گرفت.

XS
SM
MD
LG