لینک های دسترسی

ژورناليست امريکائي ايراني الاصل در ايران با اتهامات جديد مواجه شده است


يک وکيل مدافع يک ژورناليست امريکائي ايراني الاصل که از خروجش از ايران جلوگيري شده، ميگويد مؤکلش با اتهامات جديد اقدام عليۀ امنيت ملي ايران مواجه شده است.

وکيل مدافع پرناز عظيما به راديو فردا که توسط حکومت ايالات متحده تمويل ميگردد گفته است که مقامات ايراني اشاره اي نکرده اند که اين ژورناليست راديو فردا چه وقت ميتواند ايران را ترک کند.

عظيما قبلاً با اتهامات کار کردن براي راديو فردا و پخش تبليغات عليۀ دولت ايران مواجه بود. عظيما در ماۀ جنوري جهت بازديد از مادر بيمارش به ايران مسافرت کرد ولي از ترک آن کشور بازداشته شد.

هفتۀ گذشته ايران يک دانشمند امريکائي ايراني الاصل را بقيد ضمانت نقدي از زندان آزاد نمود.

هاله اسفندياري که از ماۀ مي باينطرف باتهامات امنيتي در تهران زنداني بود، متخصص شرق ميانه در مرکز وودرو ولسن است.

دو امريکائي ايراني الاصل ديگر، کيان تاج بخش، پلان گزار شهري و علي شاکري که در قسمت حل منازعات در يک يونيورستي کار ميکند نيز در ايران در توقيف بسر ميبرند.

XS
SM
MD
LG