لینک های دسترسی

Breaking News

تندروان عساکر اختطاف شده را آزاد کردند


تندروان طرفدار طالبان در پاکستان مي گويند، ۱۹ گروگان را که طي دو واقعه در نزديک سرحد افغانستان در اوايل اين ماه اختطاف کرده بودند آزاد نمودند.

مقامات پاکستاني ميگويند همۀ ۱۹ گروگان امروز سه شنبه به موسفيدان قبايلي تسليم داده شد و به شهرک عمدۀ وانه به مامورين حکومتي پاکستان تسليم داده شدند.

نهم ماه آگست ۱۶ عسکر شبه نظامي قواي نظامي پاکستان در حاليکه عازم پايگاه نظامي شان در وزيرستان جنوبي در منطقۀ قبايلي شمالغرب پاکستان بودند، اختطاف شدند.

تندروان يک عسکر را روز ۱۴ آگست سربريده و ويديوي سربريدن او را توسط يک پسر نوجوان، پخش کردند.

هفتۀ گذشته اختطاف کنندگان تندرو چهار نفر ديگر بشمول يک صاحب منصب شبه نظامي و يک مامور حکومتي را در عين منطقۀ اختطاف کردند.

XS
SM
MD
LG