لینک های دسترسی

يک تن از وزرائ کابينۀ پاکستان از پست خود استعفي نمود


یک وزير کابينۀ پاکستان ميگويد، او بخاطري استعفي ميکند که رئيس جمهور مشرف با حفظ حکمروايي نظامي ،در صدد انتخاب مجدد ميباشد.

اسحاق خان خاکواني وزير دولت در امور اطلاعات وتکنالوژي بعد از ظهر روز دوشنبه استعفايش را تقديم کرد.

او اولين مقام ارشد حکومتيست که قبل از انتخابات اواخر سال جاري پاکستان، استعفي ميدهد.

جنرال مشرف در سال ۱۹۹۹ طي يک کودتاي بدون خونريزي قدرت را در دست گرفت و نواز شريف صدراعظم برحال وقت را سقوط داد.

مخالفين يک رهبر ملکي و يک انتخابات آزاد و عادلانه را تقاضا ميدارند.

XS
SM
MD
LG