لینک های دسترسی

Breaking News

يک قوماندان عاليرتبۀ طالبان کشته شده است


مامورين افغانستان ميگويند قواي تحت رهبري ايالات متحده ملا برادر يکي از قوماندانان ارشد طالبان را در جنوب افغانستان بقتل رسانيده اند.

طبق گزارش اين رهبر شورشيان يکي از نزديکان و مورد اعتماد ملا عمر رهبر طالبان و عضو شوراي رهبري اين گروه افراطي بود.

وزارت دفاع افغانستان ميگويد به اين باور است که ملا برادر صبح امروز پنجشنبه در ولايت هلمند يک سنگر گاه طالبان کشته شده است.

جنرال ظاهر عظيمي سخنگوي وزارت د فاع ميگويد قواي افغان در جريان جنگ شديدي قبل از سپيده دم امروز کمک قواي هوائي را مطالبه کردند.

هغه وويل، «قوماندانهاي افغان در صحنۀ جنگ عقيده دارند که ملا برادر و چندين نفر از افراد او در جريان اين جنگ کشته شده اند.»

مرگ ملا برادر اگر تائيد شود يک پيروزي عمده در صحنۀ جنگ براي قواي ايالات متحده و افغان ميباشد.

وي قوماندان عالي رتبۀ نظامي طالبان در افغانستان در دوران حکمروائي شان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ بود.

از زمانکيه طالبان در سال ۲۰۰۱ رانده شدند ملا برادر رهبري شورش عليه ناتو را که از حکومت حامد کزري حمايت ميکند بدوش داشت.

گفته ميشود که وي همچنان با ملا عمر رهبر فراري طالبان خويشاوندي دارد ملا برادر يکي از قوماندانهاي عالي رتبۀ و با نفوذ طالبان است که درين اواخر يا کشته و يا دستگير شده اند.

ولي معلوم نميشود که شورشها چندان ضعيف شده باشد. منابع نظامي هم اکنون اهميت ملا برادر را در عمليات روز پنجشنبه مهم نمي دانند.

طالبان هنوز هم قسمت قابل ملاحظۀ جنوب و شرق افغانستان را کنترول ميکنند و بم گذاري ها و گلوله باري هاي اين گروه و حاميان آن سال ۲۰۰۷ را يکي از خونبارترين سالها در بيش از يک دهه ساخته اند.

جنرال رابرت کوئين امريکائي امروز در کابل به خبر نگاران گفت قواي نظامي به تنهائي براي امنيت کشور کافي نخواهد بود.

او گفت، «قواي نظامي تاثير قابل ملاحظۀ در مجموع بر اوضاع خواهد داشت اکثر شورشها آخر الامر يک راه حل سياسي دارد.»

جنرال کوئين ميگويد مبارزات منفرد نظامي شايد مؤفقانه باشد ولي با در نظر داشت پيچيدگي ماهيت ماحول واقعه، شورشيان همواره سال ديگر بر خواهند گشت.

مامورين افغان مکرراً گفته اند که براي گفت و شنود سياسي با شورشيان طالب آماده هستند.

ولي مقامات ميگويند رهبران اين گروه مسؤل جناياتي هستند که شايد مرتکب شده باشند.

تا کنون حد اقل علايم اندکي از يک مصالحۀ سياسي و پايان شورشهاي خونبار در افغانستان ديده ميشود.

XS
SM
MD
LG