لینک های دسترسی

Breaking News

همۀ گروگانان کورياي جنوبي اکنون رها شده اند


شورشيان طالبان در افغانستان هفت گروگان باقيماندۀ کورياي جنوبي را آزاد ساخته و به درامۀ شش هفته ئي اين گروگان گيري خاتمه دادند.

اين هفت گروگان در دو دسته به مامورين صليب احمر امروز در غزني تساليم داده شدند . طالبان در ماه جولاي اين کوريائي ها را در همين زلايت گرو گان گرفته بودند.

آزادي گروگانان روز چهار شنبه بعد از توافقي روي معاملۀ با مذاکره کنندگان کورياي جنوبي آغاز گرديد که موافقه نمودند دو صد تن از عساکر غير محارب کورياي جنوبي را از افغانستان تا پايان همين سال عيسوي بيرون بکشد.

البته قبلا هم تصميم به خروج اين عساکر گرفته بود. و همچنان موافقه کرد که کار ماموريت هاي مذهبي را در افغانستان متوقف سازد.

۱۲ گروگان کورياي جنوبي که شامل ده زن و دو مرد بود در گروههاي جداگانه ديروز آزاد شدند.

چند سياستمدار افغانستان معامله با طالبان را مورد انتقاد قرار داده و گفتند باعث تشويق گروگان گيري بيشتر در افغانستان ميشود.

------------------------------

XS
SM
MD
LG