لینک های دسترسی

Breaking News

شهروندان کورياي جنوبي بخاطر واقعۀ اختطاف در افغانستان معذرت خواستند.


دو تن از ۱۹ شهروند کورياي جنوبي که توسط اختطاف کنندگان طالب در افغانستان آزاد شده بودند، بخاطر اين واقعه از مردم کورياي جنوبي و حکومت آن کشور پوزش طلبيدند.

يوکيونگ سيک، يکي ازين گروگانان سابق امروز طي يک کنفرانس مطبوعاتي در کابل گفت که بخاطر رنجي که براي کشور شان سبب گرديده بودند، خواب خود را از دست داده است.

يو اختطاف تاريخ ۱۹ جولاي را تشريح کرده گفت که اين دستۀ ۲۳ نفري رضاکاران کليسا در يک بس کرائي در جنوب افغانستان بودند که رانندۀ بس دو ساکن محل را اجازه داد به بس داخل شود. او گفت تقريباً ۲۰ دقيقه بعدتر اين افراد به گلوله براي پرداخته و بس را متوقف ساختند.

يو گفت طالبان گروگانان را به دسته ها تقسيم کردند. او گفت دسته اي که او شامل آن بود در جريان شش هفته اسارت ۱۲ بار تغير محل داده و يا توسط موترسيکل و يا پاي پياده حرکت ميکردند.

طالبان بروز چهارشنبه بعد ازان به آزاد کردن گروگانان آغاز نمودند، که مذاکراه کنندگان کورياي جنوبي با آنها توافقي را امضا نمودند. ماۀ گذشته دو گروگان مرد کشته شد و در جريان مذاکرات دو گروگان زن آزاد گرديد.

مقامات ميگويند اين شهروندان کورياي جنوبي اکنون بسوي دوبي در حرکت هستند.

کورياي جنوبي منحيث بخشي ازين معامله موافقه کرد تا ختم سال جاري ۲۰۰ تن از عساکر غيرمحارب خود را از افغانستان خارج و کار تبليغات مذهبي را در افغانستان متوقف سازد. کورياي جنوبي قبلاً پلان گزاري کرده بود که عساکر را تا ختم سال از افغانستان خارج سازد.

بعضي از گزارش ها حاکيست که کورياي جنوبي درين معامله يک مقدار زياد پول پرداخته است ولي هردو جانب آنرا تکذيب ميکنند.

بعضي از مقامات افغاني ازين توافق انتقاد کرده ميگويند که چنين توافقاتي اختطاف ها را تشويق ميکند.
XS
SM
MD
LG