لینک های دسترسی

Breaking News

دانشمند امريکائي ايراني الاصل بقيد ضمانت ايران را ترک کرد.


وکيل مدافع يک دانشمند امريکائي ايراني الاصل که باتهام جاسوسي در ايران توقيف شده بود، ميگويد اين دانشمند ايران را ترک کرده است.

عبدالفتاح سلطاني ميگويد هاله اسفندياري، مؤکلش، بروز يکشنبه پاسپورت خود را دريافت نموده و ايران را ترک کرد.

مقامات ايراني ماۀ گذشته اسفندياري را بعد از سه ماه توقيف، بقيد ضمانت آزاد کردند.

ايران اسفندياري و ساير امريکائي هاي ايراني الاصل را بتوطئه عليۀ حکومت متهم نموده بود. ايالات متحده اين موضوع را که آنها جاسوسي ميکردند، تکذيب نموده است.

اسفندياري متخصص امور شرق ميانه در مرکز مطالعات وودرو ولسن است. او گفت کوشش ميکرد يک شبکه را جهت بميان آوردن تغيرات در نظام ايران و بهبود بخشيدن ديموکراسي و حقوق زنان ايجاد نمايد.

ايران هنوز کيان تاج بخش، پلان گزار شهري و علي شاکري مربوط يک گروۀ حل منازعات يک يونيورستي، دو امريکائي ايراني الاصل را در اسارت دارد. ايران همچنان پرناز عظيما، ژورناليست راديو فردا را از ترک کشور مانع ميشود. راديو فردا توسط ايالات متحده تمويل ميگردد.

XS
SM
MD
LG