لینک های دسترسی

Breaking News

مذاکرات تقسيم قدرت پاکستان در دوبي از سر گرفته شد.


نمايندگان پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان با بينظير بوتو صدراعظم سابق در دوبي ملاقات کردندتا مباحثاتشان را در مورد اشتراک قدرت ا زسر گيرند.

فرحت الله يک سخنگوي حزب مردم پاکستان برهبري خانم بوتو گفت، پيشرفتي در مذاکرات امروز حاصل شده است . مذاکرات صلاحيتهاي رئيس جمهور و انتخابات پارلماني اواخر سال جاري متمرکز بود، .

مذاکرات هفتۀ گذشته در لندن بين صدراعظم تبعيدي سابق و مشاورين رئيس جمهور مشرف ،بدون موافقه يي بپايان رسيد.

خانم بوتو گفت جنرال مشرف موافقه کرده که قبل از داير شدن انتخابات از عهدۀ قومانداني اعلي اردو دست بکشد، که يکي از شرايط خانم بوتو بوده است . اوچنين تعهد را تکذيب کرد.

رئيس جمهور مشرف وصدراعظم سابق معاملۀ را مورد بحث قراردادند که موقف او را بحيث قواماندان اعلي نظامي قبل از سعي براي احراز دورۀ دوم ريالست جمهوري استحکام خواهد بخشيد.

بوتو در مقابل ميخواهد براي سومين دور بحيث صدراعظم داخل کار شده و تمام الزامات اختلاس عليۀ وي رفع گردد.

XS
SM
MD
LG