لینک های دسترسی

Breaking News

تندروان پاکستاني ۶ عسکر توقيف شده را دروزيرستان جنوبي آزاد کردند.


تندروان در پاکستان از بيش از ۲۰۰ عسکري که از هفتۀ گذشته بدين سو در قيد نگهداشته بودند، شش عسکررا در وزير ستان جنوبي آزاد کردند.

گزارشهاي از منطقه نزديک به سرحد افغانستان ميرساند که اين شش نفر به موسفيدان قبايلي سپرده شدند.

ده عسکر ديگر پاکستاني که در مهمند در نزديک ولايت سرحد شمالغرب در قيد بسر ميبردند نيز چند روز قبل توسط تند روان آزاد شدند.

تندروان چندين تقاضا داشتند بشمول خروج عساکر پاکستاني که از سرحد با افغانستان نظارت ميکردند.

قواي نظامي پاکستان ميگويد، اين عساکر اختطاف نشده بلکه بين گروه هاي رقيب قبايلي گير مانده بودند و نمي توانستند منطقه را ترک گويند.

تندروان طالبان والقاعده در مناطق منزوي ودور افتادۀ قبايلي پاکستان از زماني پناه برده برده اند که ايالات متحده حکومت طالبان را در سال ۲۰۰۱ در افغانستان سقوط دادند.

XS
SM
MD
LG