لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضای حکومت قزاقستان مبنی بر نقش رهبري درانکشاف نفت "کاشاگان"


قزاقستان ميگويد که خواستار يک نقش رهبري شرکت نفت انکشور در ساحات نفت خيز کاشگان در شمال بحيره کسپين ميباشد.

کانسرسيوم شرکت هاي نفت غربي به رهبري «اني» يک شرکت ايتالوي در حال حاضر رهبري اين پروژه را بعهده دارد که با مصارف بي نهايت زياد و تاخير هاي روبرو ميباشد.

کريم معصيم اوف صدراعظم قزاقستان امروز پنجشنبه اعلام کرد در دستور رياست جمهوري گفته شده است که شرکت انرژي قزاقستان بنام «کزموني گاز» بايد در اداره اي اين پروژه شريک باشد.

وي گفت اگر کنسرسيوم نفت ازين امر سرپيچي کند حکومت راههاي ديگري را پيشرو دارد .

اما صدراعظم در مورد تفصيل بيشتر نداد کاشگان در سال ۲۰۰۰ ذخيره هاي را کشف نمود که داراي مليارد ها بيرل نفت ميباشد . که يکي از بزرگترين ساحات نفت خيز جهان از سي سال به اين طرف خواند ميشود.

XS
SM
MD
LG