لینک های دسترسی

Breaking News

"بن لادن دريک ويديوي ديگر ظاهر خواهد شد."


يک پيام که در يک صفحۀ انترنتي اسلاميست ها چاپ شده ميگويد، که گروه دهشت افگن القاعده يک ويديوي تازه را بنماسبت ششمين سالروز حملات ۱۱ سپتمبر بر ايالات متحده نشر خواهد کرد.

پيام حاکيست که اسامه بن لادن آخرين وصيتنامۀ يکي از اختطاف کنندگان انتحاري حملات۱۱ سپتمبر را پيشکش خواهد کرد.

الصحاب شاخۀ مطبوعاتي القاعده سالروز هاي قبلي حملات را با گواهي هاي ويديوتيپ تعدادي از ۱۹ طياره ربا را که باعث کشته شدن سه هزار امريکايي در حملات بر نيويارک و واشنگتن شد ياد وبود نموده است.

هفتۀ گذشته بن لادن دراولين ويديودرقريب سه سال ظاهر شد. او از مردم امريکا خواست که اگر ختم جنگ عراق را ميخواهند، دموکراسي را رد کرده واسلام را پذيرا شوند.

رئيس جمهور بش اين ويديو را بيانگر خطراتي در جهاني که ما زندگي ميکنيم خوانده گفت اين ويديو ضرورتي را که تمام کشور هاي جهان بايد همراه با هم عليۀ دهشت افگني کار نمايند، نشان ميدهد.

XS
SM
MD
LG